Noua măsură administrativă urmăreşte repopularea Ierusalimului. Textul pare a sugera că selecţia s'a făcut pe criteriul individual (ceea ce ar fi dus la dislocarea familiei), dar el trebuie interpretat în funcţie de criteriul familial.