Ne 10:39
Un preot, fiu al lui Aaron, va fi cu leviţii când aceştia vor lua zeciuiala; şi din acea zeciuială vor duce leviţii a zecea parte în templul Dumnezeului nostru, în vistieriile templului lui Dumnezeu.
Dt 14
CAPITOLUL 14
Jelanii oprite. Mâncăruri curate şi necurate.
1Fii sunteţi ai Domnului, Dumnezeului vostru; să nu vă curăţiţi a deasupra mortului, nici să vă radeţi între ochi b.
2Că popor sfânt Îi eşti tu Domnului, Dumnezeului tău, şi pe tine te-a osebit Domnul, Dumnezeul tău, să-I fii popor ales între toate neamurile câte se află pe faţa pământului.
3Nimic spurcat c să nu mâncaţi.
4Iată animalele pe care le puteţi mânca: viţelul din vaci,
5mielul din oi şi iedul din capre d; cerbul, gazela, antilopa, bivolul, ţapul sălbatic, bourul şi girafa e.
6Orice animal care are copita despicată, cu copita adică despărţită'n două unghii, şi care face parte dintre rumegătoare, îl puteţi mânca.
7Dintre cele ce rumegă şi dintre cele cu copita despicată şi din cele cu unghiile despărţite să nu mâncaţi: cămila, iepurele şi ariciul, cele ce rumegă fără să aibă copita despicată; acestea pentru voi sunt necurate;
8şi porcul, pentru că, deşi are copita despicată şi despărţită'n două unghii, nu rumegă; necurat e pentru voi. Din cărnurile acestora să nu mâncaţi, de stârvurile lor să nu vă atingeţi.
9Din toate [vietăţile] care sunt în apă le puteţi mânca pe acelea care au aripi şi solzi; pe acestea le puteţi mânca,
10dar pe nici una din cele ce nu au aripi şi solzi să n'o mâncaţi; acestea pentru voi sunt necurate.
11Orice pasăre curată o puteţi mânca.
12Dar dintre zburătoare să nu le mâncaţi pe acestea: vulturul, zgripţorul şi vulturul-de-mare;
13şoimul şi eretele cu soiurile lor;
14corbul cu soiurile lui;
15struţul, cucuveaua, precum şi pescăruşul cu soiurile lui,
16bâtlanul, cocorul şi ibisul;
17huhurezul, vultanul cu soiurile lui, pupăza, bufniţa,
18pelicanul, cormoranul cu soiurile lui, lebăda şi liliacul.
19Toate insectele înaripate sunt necurate pentru voi; să nu mâncaţi din ele.
20Orice zburătoare curată o puteţi mânca.
21Să nu mâncaţi nici o mortăciune; dă-o străinului ce se află în cetăţile tale, s'o mănânce el; sau dă-o celui de alt neam f; că popor sfânt Îi eşti tu Domnului, Dumnezeului tău.
Miel g să nu fierbi în laptele mamei sale.
22Să pui deoparte zeciuială din toată roada seminţelor tale, roada ţarinei tale de la an la an,
23şi s'o mănânci în faţa Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege pentru ca'ntr'însul să I se cheme numele; adu zeciuieli din grâul tău, din vinul tău, din untdelemnul tău, şi pe întâi-născuţii cirezilor tale şi ai turmelor tale, ca să te înveţi a te teme de Domnul, Dumnezeul tău, în toate zilele.
24Dar dacă drumul va fi prea lung pentru tine şi dacă nu le vei putea duce pentru că locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, l-a ales spre a I se chema într'însul numele îţi e departe, atunci, pentru că Domnul, Dumnezeul tău, te-a binecuvântat,
25vinde-le pe argint, ia argintul în mâinile tale şi mergi la locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege,
26şi cu argintul acela cumpără tot ce va pofti sufletul tău: şi din boi, şi din oi, şi din vin, şi din sicheră, şi din tot ce-ţi va pofti sufletul tău, şi mănâncă acolo, în faţa Domnului, Dumnezeului tău, şi te veseleşte, tu şi familia ta,
27dar şi levitul care este'n cetăţile tale, pentru că el nu are parte şi nici moştenire împreună cu tine.
28După trei ani să scoţi toate zeciuielile roadelor tale din anul acela şi să le pui în cetăţile tale;
29atunci să vină levitul – căci el nu are parte şi moştenire împreună cu tine – şi străinul şi orfanul şi văduva, cei ce se află în cetăţile tale, şi să mănânce şi să se sature, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvinteze întru tot lucrul pe care-l vei face.