Ne 10:37
pe întâiul-născut dintre fiii noştri e şi din vitele noastre – aşa cum este scris în lege – şi pe întâiul-născut din cirezile noastre şi din turmele noastre să le aducem în templul Dumnezeului nostru pentru preoţii care fac slujbe în templul Dumnezeului nostru
Dt 18
CAPITOLUL 18
Veniturile preoţilor. Despre vrăjile de orice fel. Vestire mesianică.
1Preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi nu vor avea parte şi nici moştenire cu Israel; moştenirea lor sunt jertfele Domnului: cu acelea se vor hrăni.
2[Levi] nu va avea moştenire între fraţii săi; moştenirea lui este Domnul, aşa cum i s'a spus.
3Iată care e dreptul preoţilor din partea poporului, din partea celor ce aduc jertfe, fie bou, fie oaie: preotului îi vei da şoldul, fălcile şi stomacul a.
4De asemenea, pârga grâului tău şi pe a vinului tău şi pe a untdelemnului tău, precum şi pârga de la tunderea oilor tale i le vei da lui,
5că pe el l-a ales Domnul, Dumnezeul tău, din toate seminţiile tale, să stea înaintea Domnului, Dumnezeului tău, ca să slujească şi să binecuvinteze b întru numele Domnului, el şi fiii săi întru fiii lui Israel de-a pururi c.
6Dacă un levit va veni din vreuna din cetăţile voastre, de oriunde s'ar afla fiii lui Israel, de acolo unde locuieşte el, şi-i pofteşte sufletul să vină în locul pe care-l va alege Domnul,
7el va sluji numelui Domnului, Dumnezeului tău, întocmai ca şi toţi fraţii săi, leviţii, care stau acolo înaintea Domnului;
8el va avea ca hrană parte egală, pe lângă ceea ce vinde din moştenirea părintească.
9Iar după ce vei intra tu în ţara pe care ţi-o dă ţie Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi a face aceleaşi urâciuni pe care le fac acele neamuri.
10Întru tine să nu se afle nimeni care să-şi treacă fiul sau fiica prin foc d, nici unul care vesteşte prevestind e, nici un prezicător f sau ghicitor g sau vrăjitor h
11sau vreunul care descântă farmece sau care cheamă spirite i sau care citeşte minunăţiile j sau care vorbeşte cu morţii k.
12Căci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea, şi din pricina unor astfel de urâciuni îi va nimici Domnul, Dumnezeul tău, de la faţa ta.
13Tu însă fii desăvârşit în faţa Domnului, Dumnezeului tău.
14Că neamurile acestea, pe care tu le vei moşteni, ascultă de vrăjitori şi de prevestitori; dar ţie Domnul, Dumnezeul tău, nu ţi le îngăduie.
15Prooroc ca mine îţi va ridica Domnul, Dumnezeul tău, dintre fraţii tăi l; de El să ascultaţi.
16– Este'ntocmai ceea ce tu ai cerut în Horeb de la Domnul, Dumnezeul tău, în ziua adunării, zicând: Mai mult să nu mai auzim glasul Domnului, Dumnezeului nostru, iar focul acesta mare să nu-l mai vedem, ca să nu murim.
17Şi a zis Domnul către mine: Bine-au zis ce-au zis.
18Prooroc asemenea ţie le voi ridica dintre fraţii lor şi voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va grăi după cum Îi voi porunci Eu m.
19Iar omul care nu va asculta de cuvântul lui, de oricâte va grăi Proorocul acela întru numele Meu, Eu sunt Cel ce-i va cere socoteală.
20Iar proorocul care va îndrăzni să grăiască în numele Meu cuvânt pe care nu Eu i-am poruncit să-l grăiască, şi care va grăi în numele altor dumnezei, acel prooroc va muri –.
21Iar dacă vei zice'ntru inima ta: Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu Domnul l-a grăit?:
22Când proorocul a grăit în numele Domnului, dar ceea ce a spus el nu se va plini şi nu se va'ntâmpla, atunci nu Domnul a grăit cuvântul acela; din duh păgân n a vorbit acel prooroc; să nu vă ţineţi de el.