Ne 10:33
şi ne îndatorăm să dăm anual o treime de siclu pentru slujbele din templul Dumnezeului nostru,
Ies 30
Altarul tămâierii.
1„Vei face un altar al tămâierii; din lemn de salcâm îl vei face.
2Un cot îi va fi lungimea, un cot lăţimea – va fi pătrat – şi doi coţi înălţimea; coarnele vor fi un singur trup cu el.
3Îl vei îmbrăca în aur curat: grătarul de deasupra, pereţii de jur-împrejur şi coarnele; şi-i vei face'mprejur o cunună de aur împletită.
4Sub cununa lui împletită să-i faci două inele de aur curat pe cele două laturi; de-o parte şi de alta le vei face, iar prin ele vor fi trecute pârghiile cu care va fi purtat.
5Pârghiile să le faci din lemn de salcâm şi să le îmbraci cu aur.
6Şi-l vei aşeza în faţa perdelei de dinaintea chivotului mărturiilor, acolo unde Mă voi arăta Eu ţie.
7Aaron va arde pe el tămâie măruntă, cu mireasmă plăcută; dis-de-dimineaţă va tămâia, când pregăteşte candelele.
8Iar seara, când Aaron va aprinde candelele, iarăşi va arde pe el miresme: tămâiere de-a pururi ne'ntreruptă înaintea Domnului, din neam în neamurile lor.
9Pe el să nu aduceţi nici un alt fel de tămâiere a sau de prinoase, şi nici turnare nu veţi turna b peste el.
10Pe coarnele lui va aduce Aaron jertfa de ispăşire o dată pe an; o dată pe an, în ziua ispăşirii, cu sângele din jertfa de curăţire a păcatelor va face el curăţirea, din neam în neamurile voastre; sfântă-a-sfintelor Îi este Domnului“.
11Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
12„Dacă vei face numărătoarea c fiilor lui Israel, la socotirea lor să-I dea fiecare Domnului o răscumpărare pentru viaţa lui, pentru ca să nu cadă asupră-le vreo nenorocire în timpul număratului.
13Şi iată ce va da cel ce va fi supus numărătorii: o jumătate de siclu – socotit siclul sfânt d, de douăzeci de ghere un siclu –; darea către Domnul va fi astfel o jumătate de siclu.
14Tot cel ce intră la numărătoare, de la douăzeci de ani în sus, Îi va da Domnului această dare.
15Bogatul nu va da mai mult, nici săracul mai puţin de jumătate de siclu ca dare către Domnul pentru răscumpărarea sufletului e.
16Argintul dat de fiii lui Israel spre răscumpărare îl vei da pentru trebuinţele cortului mărturiei: fiilor lui Israel le va fi pomenire înaintea Domnului pentru ispăşirea sufletelor voastre“.
17Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
18„Vei alcătui o baie de aramă, cu tălpica tot de aramă, să fie pentru spălat; o vei pune între cortul mărturiei şi jertfelnic. Vei turna într'însa apă
19şi dintr'însa îşi vor spăla Aaron şi fiii săi mâinile şi picioarele cu apă.
20Când vor intra în cortul mărturiei se vor spăla cu apă, şi astfel nu vor muri; sau când se vor apropia de jertfelnic ca să slujească şi să-I aducă Domnului ardere-de-tot,
21să-şi spele cu apă mâinile şi picioarele; când vor intra deci în cortul mărturiei să se spele cu apă, ca să nu moară. Şi va fi aceasta lege veşnică pentru el şi pentru urmaşii săi de după el“.
22Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
23„Vei lua mirodenii: cinci sute de sicli de smirnă aleasă; pe jumătate, adică două sute cincizeci de sicli, scorţişoară binemirositoare; două sute cincizeci de sicli, trestie binemirositoare;
24casie f, cinci sute de sicli – socotiţi după siclul sfânt – precum şi un hin de untdelemn de măsline.
25Din ele vei face untdelemn pentru ungere sfântă, mir înmiresmat după meşteşugul făcătorilor de aromate; acesta va fi untdelemn pentru ungere sfântă.
26Cu el vei unge cortul mărturiei şi chivotul mărturiei
28şi jertfelnicul arderii-de-tot cu toate ale lui şi masa cu toate ale ei şi baia cu tălpica ei
29şi le vei sfinţi şi vor fi ele sfinte-ale-sfintelor: tot cel ce se va atinge de ele se va sfinţi.
30Cu el îi vei unge şi pe Aaron şi pe fiii săi, şi-i vei sfinţi, ca să-Mi slujească Mie ca preoţi.
31Iar fiilor lui Israel le vei spune: – Untdelemn de uns cu ungere sfântă fi-va acesta, din neam în neamurile voastre.
32Trup omenesc g nu va fi uns cu el, şi nici nu vă veţi face ceva asemănător felului în care a fost el alcătuit: acesta-i lucru sfânt, şi sfânt e şi pentru voi.
33Acela care-şi va face ceva asemănător, sau acela care va da din el cui nu trebuie să-i dea, stârpit va fi din neamul său“.
34Şi a zis Domnul către Moise: „Fă-ţi rost de mirodenii: răşină, oniha, galban mirositor şi tămâie curată (din fiecare aceeaşi măsură)
35şi din ele vei face tămâie binemirositoare, Facerea a făcătorilor de mir, lucru curat şi sfânt.
36O vei tăia'n bucăţele mărunte şi o vei pune'n în faţa mărturiilor, în cortul mărturiei, acolo unde Eu Mă voi arăta ţie. Lucru preasfânt va fi acesta pentru voi.
37Pentru voi nu o veţi face după această'ntocmire, căci pentru voi ea e sfinţenie afierosită Domnului.
38Oricine-şi va face ceva asemănător spre'nmiresmarea lui, acela va fi stârpit din neamul său“.