Legea lui Moise le amintea Iudeilor de păcatele propriului popor şi de pedepsele divine.