Expresia: „case nu se zideau“ poate fi citită şi: „familii noi nu se întemeiau“.