„... legaţi de el prin jurământ“: nimic altceva decât legături matrimoniale.