Printr'o eroare de lecţiune a termenului ebraic, „amanetaţi“ a fost tradus: „mulţi“; „numeroşi“. Aici se face cuvenita rectificare.