Spaţiu lacunar în LXX, versetul 37 este preluat din T. M.