„... suntem curaţi“: avem cugetul curat; nu ni se poate imputa nimic; ne asumăm dreptul de a zidi.