„Inimă rea“: stare de spirit confuză; dar aici poate fi şi insinuarea că în ea s'a cuibărit un gând rău, ascuns.