Nimicirea asupritorului înseamnă bucuria asupriţilor.