Literal: „ea a fost ridicată“. „Ea“: regina, ca metaforă pentru nobilimea cetăţii.