Literal: „... ascultarea ta nu se va mai auzi“. „Ascultarea“ are aici sensul figurat de „supunere“, „obedienţă“, „starea de a executa poruncile cuiva“ (termen şi sens folosite şi astăzi în limbajul monahal). Metonimie: „geamătul“.