Cuvinte adresate lui Iuda, în sensul că sfârşitul Ninivei va fi total. Ton întremător.