„... duşmanca mea“: termen generic pentru toţi adversarii lui Israel, îndeosebi Edomiţii.