kosméo (în sensul primar): „a aranja“, „a pune în ordine“, „a pune în armonie“. Profetul abordează problema decadenţei morale a poporului; cetatea nu poate fi adevărată prin oamenii corupţi.