„Rămăşiţa lui Iacob“: expresie sinonimă cu „rămăşiţa lui Israel“ din Isaia 10, 21. După trecerea multor generaţii, din fiii lui Israel, risipiţi printre neamuri, va rămâne un „rest“ ce va constitui nucleul din care Domnul Îşi va reface poporul (un nou Israel).