Profetul revine în actualitate, prezice captivitatea babilonică, dar nu fără un final optimist.