În imperiul dumnezeiesc al păcii universale, fiecare popor îşi va păstra identitatea şi rostul său. Cât despre noul Israel, identităţii sale şi rostului său propriu îi rămâne adăugată angajarea totală şi veşnică întru numele Domnului.