„... dădeau răspunsuri“: ca învăţători ai Legii, erau obligaţi să răspundă la întrebările ce li se puneau.