Mi 03:11
Cârmacii lui judecau pentru plocoane,
preoţii lui dădeau răspunsuri pentru plată g,
profeţii lui ghiceau pentru argint,
dar ei din Domnul sprijin îşi făceau, zicând:
«Nu-i oare Domnul întru noi?:
asupra noastră n'or să vină rele h!»...
Iz 22
Nelegiuirile Ierusalimului.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Şi tu, fiul omului, vei judeca tu oare cetatea sângeroasă a? Da, arată-i toate nelegiuirile!
3Şi vei zice: Aşa grăieşte Domnul Domn: O, cetate care varsă sânge'n mijlocul ei pentru ca vremea să-i vină, b care'mpotriva ei închipuie născociri idoleşti ca să se pângărească:
4în sângele lor pe care l-ai vărsat, întru acela ai căzut; şi'n născocirile idoleşti pe care le-ai gândit, întru acelea te-ai murdărit; şi zilele ţi le-ai apropiat şi capătul anilor tăi ţi l-ai adus; de aceea te-am dat spre ocară neamurilor şi spre batjocură tuturor ţărilor,
5celor ce-ţi sunt aproape şi celor ce-ţi sunt departe; şi-şi vor bate joc de tine, cea renumită prin necurăţie şi bogată'n fărădelegi.
6Iată, mai-marii casei lui Israel s'au adunat în tine, fiecare cu ai lui, ca să verse sânge.
7În tine i-au injuriat pe tată şi pe mamă, în tine s'au purtat nedrept cu străinul, în tine au asuprit pe sărman şi pe văduvă.
8În tine Mi-au defăimat locaşurile sfinte, în tine Mi-au spurcat sâmbetele.
9În tine erau tâlhari, pentru ca'n tine să verse sânge; în tine mâncau pe munţi, în mijlocul tău făceau fărădelegi;
10în tine-au dezvelit ruşinea tatălui şi'n tine au umilit-o pe cea necurată la vremea scurgerii ei.
11Fiecare a necinstit-o pe femeia aproapelui său, fiecare întru nelegiuire şi-a pângărit nora; în tine a umilit-o fiecare pe sora sa, pe fiica tatălui său.
12În tine au primit mită pentru ca să verse sânge; în tine au luat camătă şi adaos; şi prin asuprire ţi-ai dus tu răutatea pân'la capăt şi ţi-ai uitat de Mine, zice Domnul.
13Şi dacă Eu voi bate din mâini la tot ce-ai făcut, la tot ce-ai împlinit, la vărsările tale de sânge care s'au petrecut în mijlocul tău,
14oare fi-va inima ta în stare să îndure? fi-vor mâinile tale puternice în zilele pe care Eu ţi le voi hărăzi? Eu, Domnul, am zis; şi o voi face!
15Şi te voi risipi printre neamuri; şi prin ţări te voi împrăştia; şi-ţi voi face necurăţia să piară dintru tine.
16Şi'ntru tine voi avea Eu moştenire în ochii neamurilor, iar tu vei cunoaşte că Eu sunt Domnul“. c
17Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
18„Fiul omului, iată, casa lui Israel Mi se face ca şi cum ei ar fi cu toţii amestecaţi cu aramă şi cu fier şi cu cositor şi cu plumb; e un amestec în mijlocul argintului.
19De aceea, zi: Aşa grăieşte Domnul: Pentru că voi aţi devenit un singur amestec, de aceea vă voi aduna în mijlocul Ierusalimului.
20Aşa cum argintul şi arama şi fierul şi cositorul şi plumbul se adună în mijlocul cuptorului pentru ca'n el să se sufle foc şi ele să se topească, tot astfel vă voi aduce Eu întru mânia Mea şi vă voi aduna şi vă voi topi;
21şi voi sufla asupra voastră cu focul urgiei Mele, iar voi vă veţi topi acolo, la mijloc.
22Cum se topeşte argintul în mijlocul cuptorului, aşa vă veţi topi voi acolo, în mijlocul lui, şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Eu Mi-am vărsat mânia asupră-vă“.
23Şi s'a făcut cuvântul Domnului către mine, zicând:
24„Fiul omului, spune-i: Tu eşti pământul care nu s'a muiat, şi nici că ploaie a căzut peste tine în ziua urgiei,
25ai cărui mai-mari sunt în mijlocul lui ca nişte lei răcnind când îşi apucă prada, înghiţind suflete prin asuprire şi luând mită; în mijlocul tău, văduvele tale s'au înmulţit.
26Preoţii săi au trecut nepăsători peste legea Mea, iar lucrurile Mele cele sfinte le-au spurcat; ei n'au făcut deosebire între ceea ce e sfânt şi ceea ce e spurcat, între curat şi necurat; de la sâmbetele Mele şi-au întors ochii, sâmbetele Mele d le-au spurcat în mijlocul lor.
27În mijlocul lui, mai-marii săi sunt ca nişte lupi răpitori gata să verse sânge, lăcomind la agoniseală necinstită.
28Iar profeţii care-i ung vor cădea, ei, cei ce văd deşertăciuni şi profeţesc minciuni, zicând: «Aşa grăieşte Domnul», atunci când Domnul n'a grăit;
29ei, cei ce cu strâmbătate storc pân'la durere poporul pământului şi se dedau la jaf asuprindu-l pe sărac şi pe sărman şi purtându-se nedrept cu cel străin.
30Şi am căutat printre ei un bărbat care să se poarte cu dreptate şi care'n vremea mâniei Mele să stea drept înaintea ochilor Mei, aşa ca Eu să nu stârpesc totul de tot; dar n'am aflat.
31Aşa că Mi-am vărsat urgia peste ei în aprinderea mâniei Mele, ca să-i nimicesc. Purtările lor în capetele lor le-am aruncat, zice Domnul Domn“.