Mi 03:05
Aşa grăieşte Domnul împotriva profeţilor
care-l amăgesc pe poporul Meu,
cei ce cu dinţii muşcă din ce pot
şi le vestesc că pace vor avea,
dar când nimic nu li se pune'n gură
stârnesc asupra lor război c.
Mt 7
Judecarea fratelui. Puterea stăruinţei în rugăciune. Cele două căi. Ferirea de profeţii mincinoşi. Cele două temelii.
1Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi a;
2căci cu judecata cu care judecaţi, cu aceea veţi fi judecaţi; şi cu măsura cu care măsuraţi, cu aceea vi se va măsura.
3Cum de vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?
4Sau cum îi vei zice fratelui tău: Lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi!, şi iată că'n ochiul tău este bârna?
5Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi numai atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
6Nu daţi cele sfinte b câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie.
7Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide;
8că oricine cere, primeşte; cel ce caută, află; şi celui ce bate i se va deschide.
9Cine oare este omul acela dintre voi căruia fiul său îi va cere pâine şi el îi va da piatră?;
10sau, de-i va cere peşte, el îi va da şarpe?
11Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El!
12Aşadar, pe toate câte vreţi să vi le facă vouă oamenii, întocmai faceţi-le şi voi lor; că aceasta este legea şi profeţii c.
13Intraţi pe poarta cea strâmtă; că largă este poarta – şi lat este drumul ce duce la pieire şi mulţi sunt cei ce intră prin el;
14şi strâmtă este poarta – şi îngust este drumul ce duce la viaţă şi puţini sunt cei ce îl află.
15Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi d, iar pe dinlăuntru sunt lupi răpitori.
16După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară se culeg struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
18Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune.
19Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
20De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.
21Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.
22Mulţi Îmi vor spune în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am profeţit? şi nu în numele Tău demoni am scos? şi nu în numele Tău multe minuni am făcut?
23Şi atunci le voi mărturisi: Niciodată nu v'am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine, voi, cei ce lucraţi fărădelegea!
24De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi le plineşte e, i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă.
25Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea n'a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă.
26Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte, i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip.
27Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea şi ea a căzut. Şi mare i-a fost căderea!“
28Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite de învăţătura Lui,
29că îi învăţa ca unul care are putere f, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor.