Mi 02:12
o să se-adune Iacob cu toţi ai lui, iar Eu
voi aştepta să-Mi vină în braţe rămăşiţa
lui Israel. Voi face
ca ei să se întoarcă'mpreună, la un loc,
ca oile la strungă,
ca turma ce se-adună, la mijloc, în saivan.
Se vor grăbi să fugă de jos, de printre oameni:
Os 11
CAPITOLUL 11
Pedepse şi speranţe.
1
Că prunc a fost Israel
şi Eu l-am iubit
şi din Egipt i-am chemat pe fiii săi a.
2
Aşa cum i-am chemat,
aşa din faţa Mea au şi plecat:
baalilor le aduceau ei jertfe
şi idolilor le ardeau tămâie.
3
Dar Eu lui Efraim i-am pus lănţug la glezne
şi Eu de braţul Meu l-am sprijinit,
dar ei n'au cunoscut că Eu îi vindecam.
4
Când oamenii alunecau în stricăciune
Eu îi trăgeam cu râvnă în arcanul
iubirii Mele; da, şi le voi fi
ca omul ce-i dă palme [altui om],
şi voi căta în ochii lui
şi'n ochii lui Mă umplu de'nţeles b.
5
Efraim a locuit în Egipt,
Asirianul i-a fost rege,
că n'a voit să Mi se'ntoarcă.
6
Şi sabia'n cetăţi i s'a slăbit
şi'n mâini i s'a oprit
şi vor mânca ei [roada] din sfaturile lor.
7
Poporul Său atârnă de locuirea lui c,
dar Domnul Se va mânia
pe tot ce are El mai scump
şi nu-l va înălţa.
8
Ce să Mă fac cu tine, Efraime?
Să te mai apăr, Israele? Ce să-ţi fac?
Ca pe Adma te voi face
şi ca pe Ţeboim d;
inima Mea s'a reîntors la sine,
părerea Mea de rău s'a tulburat.
9
Nu, nu-ţi voi face pe potriva
mâniei Mele celei iuţi;
pe Efraim nu-l voi lăsa să piară,
căci Eu sunt Dumnezeu, nu om,
Eu, Sfântul din lăuntrul tău;
de-aceea în cetate n'am să intru e.
10
Eu după Domnul voi umbla;
El precum leul va răcni f
– căci Însuşi va răcni –,
iar ei, copiii apelor g,
se vor înspăimânta.
11
Ei vor zbura
ca pasărea ce pleacă din Egipt,
ca porumbelu'n fugă din Asiria,
iar Eu din nou am să-i aşez h
în casele lor – zice Domnul.