Gat, oraş filistean, nu departe de Moreşet, patria profetului.