Mal 01:11
Că de la răsăritul soarelui până la apus s'a preamărit numele Meu printre neamuri; şi'n fiecare loc i se aduce numelui Meu tămâie şi jertfă curată; că mare e numele Meu printre neamuri, zice Domnul Atotţiitorul.
Ap 15
Al şaselea semn: îngerii celor din urmă plăgi. Cele şapte cupe.
1Şi-am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: Şapte îngeri având şapte plăgi a – cele din urmă, căci cu ele s'a sfârşit mânia lui Dumnezeu.
2Am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, şi pe biruitorii Fiarei şi-ai chipului ei şi-ai numărului numelui ei stând pe marea de sticlă şi având ţiterele lui Dumnezeu.
3Şi cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând:
„Mari şi minunate sunt lucrurile Tale,
Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule!;
drepte şi adevărate sunt căile Tale,
Împărate al neamurilor!
4
Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi nu va slăvi numele Tău?
Că Tu singur eşti sfânt,
şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta,
pentru că judecăţile Tale au fost arătate“.
5Şi după aceasta m'am uitat; şi templul cortului mărturiei s'a deschis în cer.
6Şi din templu au ieşit cei şapte îngeri cu cele şapte plăgi, îmbrăcaţi în in curat strălucitor şi'ncinşi pe sub sân cu cingători de aur.
7Şi una din cele patru Fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu Cel-Viu în vecii vecilor.
8Şi templul s'a umplut cu fum din slava lui Dumnezeu şi din puterea Lui; şi nimeni nu putea să intre în templu până ce se vor fi isprăvit cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri.