Avertisment pentru cei ce cu prea mare uşurinţă depun voturi de afierosire Domnului.