Pentru „siclu” şi „gheră” vezi nota de la Iş 30, 13.