„A afierosi” = a dedica lui Dumnezeu (pe sine, o persoană sau un bun material).