Lv 26:45
De dragul lor Îmi voi aduce-aminte de legământul cel dintâi, când sub ochii neamurilor i-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul!“
Ps 97
PSALMUL 97
Un psalm al lui David. a
1Cântaţi-I Domnului cântare nouă,
că lucruri minunate a făcut Domnul;
mântuire I-au făcut Lui dreapta Sa
şi braţul Său cel sfânt.

2Cunoscută Şi-a făcut Domnul mântuirea,
înaintea neamurilor Şi-a descoperit dreptatea.
3Lui Iacob i-a amintit de mila Sa
şi casei lui Israel de adevărul Său;
toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
4Strigaţi-I lui Dumnezeu cu bucurie tot pământul,
cântaţi şi bucuraţi-vă şi cântaţi,
5cântaţi-I Domnului cu alăută,
cu alăută şi în sunet de psaltire,
6cu trâmbiţe ferecate şi'n glasul trâmbiţei de corn
strigaţi cu bucurie'n faţa Domnului, Împăratul nostru.

7Să tresalte marea cu toată plinătatea ei,
lumea şi toţi ce locuiesc într'însa;
8râurile'mpreună vor bate din palme,
munţii se vor bucura,
că vine să judece pământul;
9lumea o va judeca întru dreptate
şi popoarele în ceea ce e drept b.