Lv 24:12
Şi l-au pus sub pază, ca să-l judece după cum va porunci Domnul.
Nm 15
CAPITOLUL 15
Felurite jertfe. Pedeapsă pentru călcarea zilei de odihnă.
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: – Când veţi intra în ţara'n care veţi locui şi pe care Eu v'o dau,
3şi când Îi veţi aduce Domnului jertfe, ardere-de-tot, sau jertfă de făgăduinţă sau de bunăvoie, sau când la sărbătorile voastre Îi veţi aduce Domnului mireasmă plăcută din cirezi sau din turme,
4cel ce aduce darul său Domnului să aducă jertfă de pâine a zecea parte dintr'o efă a de făinuţă de grâu frământată cu un sfert de hin b de untdelemn,
5iar vin pentru turnare, un sfert de hin veţi aduce la arderea-de-tot sau la altă jertfă; aceasta e aducerea pe care o veţi face pentru fiecare miel, întru miros de bună mireasmă Domnului.
6Iar pentru un berbec, când îl veţi aduce ca ardere-de-tot sau ca o jertfă oarecare, veţi jertfi şi două zecimi dintr'o efă de făinuţă de grâu frământată cu o treime dintr'un hin de untdelemn,
7iar vin pentru turnare, o treime de hin veţi aduce întru miros de bună mireasmă Domnului.
8De veţi aduce un taur ca ardere-de-tot sau ca jertfă de făgăduinţă sau ca jertfă de mântuire,
9atunci pe lângă junc veţi aduce ca prinos de pâine trei zecimi dintr'o efă de făinuţă de grâu frământată cu o jumătate dintr'un hin de untdelemn,
10precum şi vin pentru turnare o jumătate de hin, jertfă întru miros de bună mireasmă Domnului.
11Aşa veţi face pentru fiecare junc sau pentru fiecare berbec sau pentru fiecare cap de vită ales dintre oi sau dintre capre;
12după numărul jertfelor aduse, aşa veţi face pentru fiecare: după numărul lor.
13Aşa va face tot băştinaşul când Îi va aduce Domnului astfel de jertfe întru miros de bună mireasmă.
14Iar dacă printre voi se va afla un străin locuind în ţara voastră, sau dacă un oarecare se va afla în neamurile voastre şi-I va aduce Domnului jertfă întru miros de bună mireasmă: cum faceţi voi, aşa va face şi el. Aşa va face obştea Domnului:
15o singură lege va fi, atât pentru voi, cât şi pentru străinii care s'au aşezat între voi, lege veşnică'ntru neamurile c voastre: cum sunteţi voi, aşa va fi şi străinul înaintea Domnului.
16O singură lege şi un singur drept va fi, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte la voi“.
17Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
18„Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: – Când veţi intra în ţara'n care Eu vă voi duce
19şi veţi mânca din pâinea acelei ţări, prinoase din prinos Îi veţi afierosi d Domnului.
20Drept pârgă din rodul grâului vostru veţi aduce o turtă; o veţi aduce aşa cum aduceţi prinosul din arie
21ca pârgă din rodul grâului vostru; aşa I-o veţi aduce Domnului, din neam în neam.
22Dacă însă veţi greşi şi nu veţi împlini toate poruncile acestea pe care Domnul le-a rostit către Moise
23aşa cum vi le-a poruncit Domnul prin Moise din ziua când a'nceput Domnul a vă porunci, vouă, şi mai departe'n neamurile voastre –
24astfel va fi: dacă greşala e fără de voie şi fără ştiinţa obştii, atunci toată obştea să aducă din cireadă un junc fără meteahnă, ardere-de-tot, întru miros bineplăcut Domnului, cu dar de pâine, cu turnarea lui după rânduială; iar din turma de capre, un ţap ca jertfă pentru păcat.
25Preotul se va ruga pentru toată obştea fiilor lui Israel; şi li se va ierta, fiindcă fără de voie au greşit şi şi-au adus prinosul ca jertfă Domnului pentru păcatul pe care fără de voie l-au făcut înaintea Domnului.
26Atunci iertată va fi întreaga obşte a fiilor lui Israel, precum şi străinul care trăieşte între voi, pentru că'ntreg poporul a greşit din neştiinţă.
27Dacă cel ce a greşit din neştiinţă este un singur suflet, va aduce o capră de un an ca jertfă pentru păcat.
28Şi se va ruga preotul pentru cel ce din neştiinţă a greşit înaintea Domnului; şi'n urma rugăciunii i se va ierta.
29Fie că e vorba de băştinaşul din Israel, fie că e vorba de străinul care locuieşte la voi, o singură lege va fi pentru cel ce păcătuieşte din neştiinţă.
30Dar cel ce va păcătui din trufie e, ori că-i dintre băştinaşi, ori că-i dintre străini, acela Îl defaimă pe Domnul; sufletul f acela va fi stârpit din poporul său.
31De vreme ce a nesocotit cuvântul Domnului şi I-a călcat poruncile, omul acela va fi nimicit: păcatul său este'ntru el“.
32La vremea când fiii lui Israel erau în pustie, au găsit un om adunând lemne în ziua odihnei.
33Iar cei ce l-au găsit adunând lemne în ziua odihnei l-au adus în faţa lui Moise şi Aaron şi a'ntregii adunări a fiilor lui Israel.
34Şi l-au pus sub pază, pentru că încă nu era hotărât ce anume să-i facă.
35Atunci a grăit Domnul către Moise, zicând: „Acest om trebuie dat morţii; întreaga obşte să-l ucidă cu pietre afară din tabără!“
36Şi'ntreaga obşte l-a scos în afara taberei; acolo, afară din tabără, întreaga obşte l-a ucis cu pietre, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
37Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
38„Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă ciucuri la poalele hainelor lor din neam în neam, iar pe deasupra ciucurilor de la poalele hainelor să pună un şiret de mătase violetă.
39Şi va fi că'n ciucurii aceştia vă veţi uita spre a vă aduce aminte de toate poruncile Domnului ca să le pliniţi şi spre a nu mai rătăci după cugetele voastre şi după ochii voştri, întru care voi vă desfrânaţi g urmându-i.
40Astfel vă veţi aduce aminte de toate poruncile Mele şi le veţi plini, şi veţi fi voi sfinţi în faţa Dumnezeului vostru.
41Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Cel ce v'am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru“.