Lv 22:29
Când Îi aduceţi Domnului jertfă de bucurie, s'o aduceţi în aşa fel, încât ea să vă fie primită.
Lv 7
Jertfe de ispăşire.
1Iată rânduiala jertfei pentru vinovăţie: aceasta-i sfinţenie mare.
2În locul unde se face'njunghierea arderii-de-tot, acolo va fi înjunghiat şi berbecul adus înaintea Domnului ca jertfă pentru vinovăţie; iar sângele va fi vărsat la temelia jertfelnicului, de jur-împrejur.
3Din el va fi adusă toată grăsimea, precum şi şalele, grăsimea de pe intestine şi grăsimea de deasupra intestinelor,
4amândoi rinichii cu grăsimea de pe ei – aceea care este pe coapse –, precum şi grăsimea de pe ficat, pe care o va ridica odată cu rinichii.
5Pe acestea le va arde preotul pe jertfelnic, ca jertfă Domnului; aceasta-i jertfă pentru vinovăţie.
6Toţi cei de parte bărbătească din tagma preoţilor vor mânca din ea; în locul cel sfânt o vor mânca, de vreme ce ea-i sfinţenie mare.
7La jertfa pentru vinovăţie va fi aceeaşi rânduială ca şi la jertfa pentru păcat: ea a îi revine preotului care s'a rugat pentru el.
8Când preotul va aduce jertfa arderii-de-tot a cuiva, pielea arderii-de-tot îi revine preotului.
9Toată jertfa care se va coace în cuptor, toată jertfa gătită pe plită sau în tigaie îi revine preotului care o aduce.
10Tot prinosul [de pâine] frământat cu untdelemn sau uscat le revine tuturor fiilor lui Aaron, fiecăruia deopotrivă.
11Iată acum rânduiala jertfei de mulţumire care I se aduce Domnului:
12Dacă jertfa ce se aduce va fi de laudă, atunci să se aducă pâini de făină curată, frământată cu untdelemn, turte nedospite unse cu untdelemn şi făinuţă de grâu frământată cu untdelemn;
13în afara acestora, vor fi aduse şi pâini dospite b, ca adaos la jertfa de laudă mulţumitoare.
14Din toate aceste daruri ale sale, unul Îi va fi adus Domnului ca parte osebită; ea îi va reveni preotului care a vărsat sângele jertfei de mulţumire.
15Cărnurile jertfei de laudă mulţumitoare îi vor reveni tot lui, dar vor fi mâncate în chiar ziua'n care se vor aduce, din ele nerămânând nimic pe a doua zi.
16Dacă însă jertfa ce se aduce va fi de făgăduinţă sau un dar de bunăvoie, ea va fi mâncată în ziua aducerii ei, dar [ceea ce rămâne se poate mânca] şi a doua zi.
17Dacă însă din carnea jertfei va rămâne ceva şi pe a treia zi, să fie arsă'n foc.
18Dar dacă cineva va mânca din aceste cărnuri în cea de a treia zi, atunci darul său nu va fi primit şi nu i se va ţine în seamă, căci urâciune este; oricine va mânca din ele, păcat va avea asupră-şi.
19Cărnurile care-au fost atinse de ceva necurat nu vor fi mâncate, ci arse cu foc. Cărnurile [celelalte] vor fi mâncate de tot cel curat.
20Dacă însă vreun om, ştiindu-se pe sine necurat, va mânca din cărnurile jertfei de mulţumire, care este a Domnului, acela va fi stârpit din poporul său.
21Şi tot cel ce se va atinge de ceva necurat – necurăţenie omenească, animal necurat sau orice altfel de lucru sau fiinţă necurată – şi totuşi va mânca din cărnurile jertfei de mulţumire, care este a Domnului, acela va fi stârpit din poporul său“.
22Şi a grăit Domnul către Moise şi a zis:
23„Spune-le fiilor lui Israel aşa:
– Grăsime de bou sau de oaie sau de capră să nu mâncaţi.
24Grăsimea de mortăciune, ca şi aceea a animalului sfâşiat de fiară, poate fi folosită pentru orice, dar de mâncat nu va fi mâncată.
25Tot cel ce va mânca grăsimea de la vitele aduse ca jertfă Domnului, acela va fi stârpit din poporul său.
26Sânge să nu mâncaţi în nici unul din sălaşurile voastre, nici de animale, nici de păsări.
27Tot cel ce va mânca sânge, acela va fi stârpit din poporul său“.
28Şi a grăit Domnul către Moise şi a zis:
29„Grăieşte tu către fiii lui Israel şi spune-le: – Cel ce-I va aduce Domnului jertfă de mulţumire, o parte din darul său de mulţumire I-o va afierosi Domnului;
30cu mâinile sale Îi va aduce el jertfă Domnului: grăsimea de pe pieptul jertfei şi seul de pe ficat; pe acestea le va aduce ca dar înaintea Domnului.
31Grăsimea o va arde preotul pe jertfelnic, iar pieptul va fi al lui Aaron şi al fiilor săi.
32Şoldul cel drept din jertfele de mulţumire pe care le aduceţi i-l veţi da preotului.
33Aceluia dintre fiii lui Aaron care a adus pe jertfelnic sângele şi grăsimea jertfei de mulţumire, lui îi va reveni şoldul cel drept;
34căci Eu am luat de la fiii lui Israel, din jertfele lor de mulţumire, atât pieptul cât şi şoldul cel drept, şi le-am dat lui Aaron preotul şi fiilor săi: rânduială veşnică pentru fiii lui Israel.
35Aceste părţi din jertfele Domnului li s'au cuvenit lui Aaron şi fiilor săi, din ziua'n care ei au fost rânduiţi ca preoţi să-I slujească Domnului,
36şi pe care a poruncit Domnul să li se dea de către fiii lui Israel din ziua ungerii lor. Aceasta este hotărâre veşnică în neamul lor“.
37Aceasta este rânduiala arderii-de-tot, a prinoaselor de pâine şi a jertfelor pentru păcat, pentru vinovăţie, pentru sfinţirea preoţilor şi a jertfei de mulţumire,
38aşa cum Domnul i-a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua'n care El le-a poruncit fiilor lui Israel să-şi aducă prinoasele înaintea Domnului, acolo, în pustia Sinai.