Lv 22:20
Pe nici una din câte au meteahnă în sine să n'o aduceţi Domnului, că nu vă va fi primită.
Lv 1
Rânduiala jertfelor. Arderea-de-tot.
1Domnul l-a chemat pe Moise şi i-a grăit din cortul mărturiei, zicând:
2„Grăieşte tu către fiii lui Israel şi spune-le: – Dacă a cineva dintre voi va aduce daruri b Domnului, şi dacă ele sunt dintre animale, darul să-l aducă din cireada sau din turma voastră.
3Dacă darul său va fi o ardere-de-tot c din vite mari, el va fi parte bărbătească fără meteahnă; la intrarea cortului mărturiei îl va aduce, ca să fie el aducere bineplăcută înaintea Domnului.
4Îşi va pune mâna pe capul jertfei d, pentru ca să-i fie bineprimită şi milostiv să-i fie celui ce o aduce.
5Apoi va înjunghia viţelul înaintea Domnului, iar fiii lui Aaron, preoţii, vor aduce sângele; cu sângele vor stropi, de jur-împrejur, jertfelnicul ce se află la intrarea cortului mărturiei.
6Jertfa arderii-de-tot o va jupui şi o va tăia'n bucăţi.
7Fiii lui Aaron, preoţii, vor aprinde foc pe jertfelnic, iar pe foc vor pune lemne.
8Pe lemnele ce sunt pe focul de pe jertfelnic vor pune fiii lui Aaron, preoţii, bucăţile, capul şi grăsimea;
9iar măruntaiele şi picioarele, după ce le vor spăla cu apă, le vor pune preoţii pe jertfelnic drept aducere, jertfă, mireasmă plăcută Domnului.
10Iar dacă darul adus de el Domnului va fi din vite mici, parte bărbătească fără meteahnă va fi dintre miei sau iezi spre ardere-de-tot; îşi va pune mâna pe capul lui
11şi-l va înjunghia înaintea Domnului, în partea de miazănoapte a jertfelnicului; iar fiii lui Aaron, preoţii, vor stropi cu sângele jertfelnicul de jur-împrejur.
12Îl vor tăia apoi în bucăţi, despărţind capul şi grăsimea; iar preoţii le vor pune pe lemnele ce sunt pe focul de pe jertfelnic;
13măruntaiele şi picioarele vor fi spălate cu apă, iar preotul le va aduce pe toate şi le va pune pe jertfelnic: aducere, jertfă, mireasmă plăcută Domnului.
14Dacă darul adus de el Domnului va fi din păsări, darul său va fi din turturele sau din pui de porumbel.
15Preotul va aduce [pasărea] pe jertfelnic; îi va înţepa capul în apropierea gâtului şi o va pune pe jertfelnic, iar sângele îl va scurge spre poala jertfelnicului.
16Guşa şi penele le va scoate şi le va arunca lângă jertfelnic, în partea dinspre răsărit, la locul cenuşii.
17Apoi îi va frânge aripile fără a le desprinde de trup, şi o va pune preotul pe jertfelnic, pe lemnele ce sunt pe foc: aducere, jertfă, mireasmă plăcută Domnului.