„Străin”: de altă etnie (alogen), dar şi străin de tagma preoţească (mirean, laic, profan).