În unele manuscrise (ebraice şi greceşti): „în apă curgătoare”.