Pentru a exprima starea sufletească a lui Aaron, traducerile din ebraică oscilează între „a tăcut” şi „s'a tânguit”, datorită jocului dintre două verbe omonime. Septuaginta foloseşte verbul katanýsso, care înseamnă „a tăcea” („a amuţi”, „a rămâne mut”), dar numai ca derivat al sensului primar „a fi străpuns de durere”.