Literal: „Arătarea şi Adevărul”. Despre Urim şi Tumim vezi nota de la Iş 28, 26.