În întreaga lectură a Leviticului trebuie ţinut seama de faptul că, atât în limba ebraică cât şi în cea greacă, unul şi acelaşi cuvânt însemna „jertfă” = act ritual, „jertfă” = victima sau ofranda sacrificată şi „jertfă” = vina pentru care se aduce jertfa. Greaca Septuagintei încearcă o diferenţiere între thysía = jertfa-ritual şi kárpoma = jertfa-victimă, dar, în fapt, sensurile se întrepătrund.