exiláskomai = „a ispăşi”, „a răscumpăra”, dar şi „a se ruga” (prin mijlocirea sau făgăduinţa unui ritual ispăşitor); vezi Iş 32, 30 şi contextul.