„Pârgă ”: primele roade care se coc într’o cultură vegetală; de obicei, pârga exprimă mulţumirea faţă de Dumnezeu.