„Prinosul de pâine” are un înţeles mai larg: orice prinos din produsele pământului.