Concluzie care pregăteşte epoca regilor lui Israel.