Din Betleemul lui Iuda, altul decât Betleemul lui Zabulon (Ios 19, 15) plecase şi levitul adăpostit de Mica (17, 7-8).