Menţiune menită să arate cauza decăderii politice şi morale a lui Israel.