Dintr'o eroare de transcriere, în LXX: „fiul lui Manase“ Se ştie însă că Gherşom era fiul lui Moise (Iş 2, 22).