Jd 18:19
Ei i-au răspuns: „Taci! Pune-ţi mâna la gură şi vino cu noi şi ne vei fi părinte şi preot. Mai bine este oare să fii preot în casa unui singur om decât să fii preot al unui neam şi al unei case în Israel?“
Jd 17
CAPITOLUL 17
Mica îşi face pe seama lui o casă de rugăciune.
1Era un om din muntele lui Efraim, care se numea Mica.
2Şi a zis el către mama sa: „Cei o mie şi o sută de arginţi care ţi s'au luat şi din pricina cărora tu ai rostit un blestem – l-ai spus chiar în auzul meu –, iată, argintul e la mine: eu l-am luat“. Iar mama sa a zis: „Binecuvântat să fie fiul meu înaintea Domnului!“
3El i-a înapoiat mamei sale cei o mie şi o sută de arginţi, iar mama sa a zis: „Argintul l-am afierosit Domnului din partea mea pentru fiul meu, ca să fac din el un chip cioplit, un chip turnat; acum ţi-l dau ţie“. a
4Dar el i-a înapoiat argintul mamei sale. Iar mama sa a luat două sute de arginţi şi i-a dat argintarului; iar acela a făcut un chip cioplit, chip turnat; acesta se afla în casa lui Mica.
5Iar casa lui Mica era în ochii lui casa lui Dumnezeu b; şi a făcut un efod c şi un terafim d şi şi-a pus mâna pe unul din fiii săi, iar acela i-a devenit preot.
6În zilele acelea nu era rege în Israel; de aceea fiecare om făcea ceea ce i se părea lui că e drept e.
7Se afla pe atunci un tânăr în Betleemul seminţiei lui Iuda; era levit şi locuia acolo.
8Iar omul acela a plecat din Betleem, cetate a lui Iuda, să se aşeze unde va găsi un loc. Şi a venit până la muntele lui Efraim şi la casa lui Mica, adică la capătul drumului.
9Iar Mica l-a întrebat: „De unde vii?“ El a răspuns: „Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda şi merg să mă aşez oriunde voi găsi un loc“.
10Iar Mica i-a zis: „Şezi cu mine, şi să-mi fii părinte şi preot; şi-ţi voi da zece arginţi pe an şi un rând de haine şi cele pentru trai“.
11Şi levitul a mers şi a început să locuiască cu omul acela; şi tânărul i-a devenit ca unul din fiii săi.
12Iar Mica şi-a pus mâna pe capul levitului, iar tânărul i s'a făcut preot; şi a rămas în casa lui Mica.
13Şi a zis Mica: „Acum ştiu că Domnul îmi va face bine, fiindcă levitul mi-a devenit mie preot“.