În realitate, fiii lui Dan îşi primiseră partea, dar n'au fost în stare să şi-o ţină, datorită faptului că Amoreii i-au împins către munte (1, 34).