Timna: orăşel în ţinutul lui Dan, la hotarul cu ţinutul lui Iuda, cucerit de Filisteni. Era situat, cumva, în „ţara de jos“, ceea ce explică termenii „s'a coborât“, „s'a suit“ (ca în relaţia Ierihon-Ierusalim).