„Nu va putea omul să-Mi vadă faţa şi să trăiască“ (Iş 33, 20).