Jd 13:03
Dar îngerul Domnului i s'a arătat femeii şi i-a zis: „Iată, tu eşti stearpă şi n'ai născut, dar vei zămisli şi vei naşte fiu.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Lc-1